Recent Release | 10 May 2022

Från möjlighet till påverkan – Utvärdering av de ekonomiska, sociala och kulturella fördelarna med YouTube i Sverige

Economic Consulting Team

Oxford Economics

Denna studie utvärderar YouTubes påverkan på Sveriges BNP och sysselsättningsgrad samt samhället och kulturen.

YouTube gör det möjligt för svenska kreatörer att nå ut till en stor inhemsk och internationell publik. Detta innebär ett betydande ekonomiskt värde för dem som får inkomster från plattformen, exempelvis kreatörer som får betalt för reklam som visas i anslutning till deras videor. Att finnas på YouTube kan även hjälpa kreatörer att tjäna pengar från andra källor, som exempelvis försäljning av produkter, olika partnerskap och livesändningar.

Dessa intäktskällor skapar inte bara jobb och inkomster för kreatörerna själva, utan har även ekonomisk betydelse i försörjningskedjor och genom de pengar som de anställda spenderar i samhället. Vår ekonomiska modellering visar att YouTubes kreativa ekosystem bidrog med cirka 88 miljoner euro till den svenska ekonomin 2020 och skapade 3 300 heltidsjobb.

I den här rapporten beskriver vi vår ekonomiska analys samt resultaten av en bredare undersökning om hur YouTube utvecklar och exporterar svensk kultur, främjar kulturell mångfald, och bidrar med färdigheter och kunskap för användarna.

Vid sidan av resultaten från våra ekonomiska modeller och undersökningar presenterar vi en serie fallstudier, för att lyfta fram personliga berättelser från framgångsrika svenska kreatörer.

Läs rapporten på svenska
Animerad videosammanfattning (svenska)
Discover our results in English

About the team

Our economic consulting team are world leaders in quantitative economic analysis, working with clients around the globe and across sectors to build models, forecast markets and evaluate interventions using state-of-the art techniques. Lead consultants on this project included:

Margarida Secca Serra

Economist, Economic Impact

+44 (0) 20 3910 8152

Margarida Secca Serra

Economist, Economic Impact

London, United Kingdom

Margarida joined Oxford Economics in 2019 as a graduate in the London office.

She works in the Applied Economics team where she has been involved in a variety of projects, including a literature review on the effectiveness of soft drink taxation on health and revenue objectives, and a literature review on the benefits of digital services in Europe. She has also supported the econometric modelling of future demand for meat in the UK and several reports on the economic, societal, and cultural benefits of YouTube in different countries.

Before joining Oxford Economics, Margarida worked for the Portuguese Agency for Trade and Investment in London. She holds both a BSc and a MSc in Economics from NOVA SBE and while completing her dissertation, she did an internship at the Portuguese Ministry of Economy.

Related Services

Post

From opportunity to impact – Assessing the economic, societal, and cultural benefits of YouTube in Canada in 2022

This study presents an updated assessment of YouTube’s contribution to Canada's GDP and employment, and its broader impact on society and culture.

Find Out More

Post

Multilateral Development Banks for Global Public Goods

The global challenges of today are transboundary and pose existential risks for our societies and economies – including climate change, biodiversity loss, pandemics, fragility, violence and conflict.

Find Out More

Post

Generating ROI with AI: Six capabilities that drive world-class results

Generative AI has taken the business world by storm, with large language models (LLMs)—including OpenAI’s ChatGPT—splashed across the news. And executives aren’t immune to the hype. AI is becoming an ever-larger component of IT budgets, with worldwide spending on AI-centric systems expected to hit $154 billion this year—up 27% over 2022. But will enterprises spend these resources wisely? Our research says yes—if organizations take a disciplined approach.

Find Out More