Recent Release | 19 Jan 2023

YouTube’un Türkiye’deki ekonomik, toplumsal ve kültürel etkisi

Economic Consulting Team

Oxford Economics

Bu çalışma, YouTube’un Türkiye’de GSYİH’ye ve istihdama katkısını ve toplum ve kültür üzerindeki daha geniş etkisini değerlendirmektedir.

YouTube, Türkiye’deki içerik üreticilerinin yurt içi ve yurt dışından geniş bir kitleye ulaşmasını sağlamaktadır. Bu olanak, platformdan gelir elde eden kişiler için için ekonomik değeri desteklemektedir. Örneğin, yayınladıkları videolarda gösterilen reklam gelirlerinden pay alabilmektedirler. YouTube’da sahip oldukları görünürlük, içerik üreticilerin ürün satışları, marka ortaklıkları ve canlı performans işbirlikleri gibi çeşitli kaynaklardan da gelir elde etmelerine yardımcı olabilmektedir.

Bu gelir kaynakları sadece içerik üreticilerine istihdam ve gelir desteği sağlamakla kalmamakta, ayrıca tedarik zincirlerine ve tüketim harcamalarına kadar uzanan daha geniş bir ekonomik aktiviteye zemin hazırlamaktadır. Ekonomik modellememizde gösterildiği üzere, YouTube’un içerik üretici ekosistemi 2021’de Türkiye’nin GSYİH’sine toplamda 2 milyar Türk lirasından fazla katkıda bulunmuş ve 45.000’den fazla tam zamanlı işe eş değer istihdamı desteklemiştir.

Bu raporda, hem ekonomik analizimiz ana hatlarıyla sunulmakta hem de içerik üreticilerini ekonomik ve sosyal etki yaratmaya teşvik etme, işletmelerin büyümesine yardımcı olma, yeteneklerin ve kültür ürünlerinin ihracatını teşvik etme ve kullanıcıların beceri ve bilgi edinmesine yardımcı olma açısından YouTube’un rolünü inceleyen daha geniş bir anket araştırmasının sonuçları açıklanmaktadır.

Ekonomik modellememiz ve anketlerimizden elde edilen sonuçların yanı sıra, Türkiye’deki başarılı içerik üreticilerinin hikâyelerini öne çıkaran bir dizi vaka çalışması da sunulmaktadır.

About the team

Our Economic Consulting team are world leaders in quantitative economic analysis, working with clients around the globe and across sectors to build models, forecast markets and evaluate interventions using state-of-the art techniques. Lead consultants on this project included:

Margarida Secca Serra

Economist, Economic Impact

You might be interested in

Post

From opportunity to impact – Assessing the economic, societal, and cultural benefits of YouTube in Canada in 2022

This study presents an updated assessment of YouTube’s contribution to Canada's GDP and employment, and its broader impact on society and culture.

Find Out More

Post

The State of the Creator Economy – Assessing the Economic, Cultural, and Educational Impact of YouTube in the US in 2022

This study presents an updated assessment of YouTube’s contribution to US GDP and employment, and its broader impact on society and culture.

Find Out More
YouTube Impact report Indonesia 2022

Post

A Platform for Indonesian Opportunity – Assessing the economic, societal, and cultural impact of YouTube in Indonesia in 2021

Oxford Economics worked closely with YouTube in the second quarter of 2022 to develop a rigorous approach to measuring the video platform’s economic, social, and cultural impact across Indonesia. In this study, we found that YouTube's creative ecosystem contributed IDR7.5 trillion to Indonesia's GDP and supported more than 200,000 full-time equivalent jobs across the economy in 2021.

Find Out More

Post

The impact of YouTube in the UK

This study assesses YouTube's contribution to GDP and employment in the United Kingdom, and its broader impact on society and culture.

Find Out More