Recent Release | 28 Jun 2022

Mahdollisuuksista vaikuttavuuteen – Arviointi YouTuben taloudellisista, yhteiskunnallisista ja kulttuurisista hyödyistä Suomessa

Economic Consulting Team

Oxford Economics

Tässä tutkimuksessa arvioidaan YouTuben vaikutusta Suomen bruttokansantuotteeseen ja työllisyyteen sekä sen laajempaa vaikutusta yhteiskuntaan ja kulttuuriin.

YouTuben avulla suomalaisten sisällöntuottajien on mahdollista tavoittaa laaja koti- ja ulkomainen yleisö. Tämä tuottaa merkittävää taloudellista arvoa sisällöntuottajille, jotka ansaitsevat tuloja alustan kautta esimerkiksi saamalla osuuden videoidensa oheen sijoitettujen mainosten tuotoista. YouTube-näkyvyyden ansiosta sisällöntuottajat voivat ansaita tuloja myös muista lähteistä, kuten tuotemyynnistä, brändikumppanuuksista ja livetapahtumista.

Nämä tulonlähteet tukevat paitsi itse sisällöntuottajien työpaikkoja ja tuloja, myös toimitusketjujen toimintaa laajemmin ja työntekijöiden kulutuksen kautta. Taloudellisen mallinnuksemme mukaan YouTuben luovan ekosysteemin vaikutus Suomen talouteen oli vuonna 2020 yhteensä noin 41 miljoonaa euroa ja 2 400 kokoaikaista työpaikkaa vastaava määrä työtä.

Esittelemme tässä raportissa taloudellisen analyysimme ja laajemmasta tutkimuksesta saadut tulokset siitä, miten YouTube voi edesauttaa Suomen kulttuurin monipuolistamista ja vientiä ulkomaille, edistää kulttuurista monimuotoisuutta sekä vahvistaa käyttäjien taitoja ja tietämystä.

Taloudellisesta mallinnuksesta ja kyselyistä saatujen tulosten lisäksi esittelemme sarjan tapaustutkimuksia, joissa kerrotaan menestyneiden suomalaisten sisällöntuottajien henkilökohtaiset tarinat.

Lue raportti suomeksi
Animoitu video yhteenveto (suomi)
Discover our results in English

About the team

Our Economic Consulting team are world leaders in quantitative economic analysis, working with clients around the globe and across sectors to build models, forecast markets and evaluate interventions using state-of-the art techniques. Lead consultants on this project included:

Margarida Secca Serra

Economist, Economic Impact

+44 (0) 20 3910 8152

Margarida Secca Serra

Economist, Economic Impact

London, United Kingdom

Margarida joined Oxford Economics in 2019 as a graduate in the London office.

She works in the Applied Economics team where she has been involved in a variety of projects, including a literature review on the effectiveness of soft drink taxation on health and revenue objectives, and a literature review on the benefits of digital services in Europe. She has also supported the econometric modelling of future demand for meat in the UK and several reports on the economic, societal, and cultural benefits of YouTube in different countries.

Before joining Oxford Economics, Margarida worked for the Portuguese Agency for Trade and Investment in London. She holds both a BSc and a MSc in Economics from NOVA SBE and while completing her dissertation, she did an internship at the Portuguese Ministry of Economy.

You might be interested in

Post

De l’opportunité à l’impact – Évaluer les avantages économiques, sociétaux et culturels de YouTube en Belgique

Cette étude évalue la contribution de YouTube au PIB belge et au taux d’emploi en Belgique, ainsi que son impact plus large sur la société et la culture.

Find Out More

Post

Från möjlighet till påverkan – Utvärdering av de ekonomiska, sociala och kulturella fördelarna med YouTube i Sverige

Denna studie utvärderar YouTubes påverkan på Sveriges BNP och sysselsättningsgrad samt samhället och kulturen.

Find Out More

Post

Van kans naar impact – Beoordeling van de economische, maatschappelijke en culturele bijdrage van YouTube in Nederland

Dit onderzoek analyseert de bijdrage van YouTube aan het BBP en de werkgelegenheid in Nederland, en zijn bredere impact op de samenleving en cultuur.

Find Out More