Recent Release | 17 Oct 2022

Fra muligheder til indflydelse – En vurdering af de økonomiske, samfundsmæssige og kulturelle fordele ved YouTube i Danmark

Economic Consulting Team

Oxford Economics

Denne undersøgelse vurderer YouTubes bidrag til BNP og beskæftigelse i Danmark, og dets bredere indvirkning på samfundsmæssige og kultur.

YouTube gør det muligt for danske indholdsskabere at nå ud til et stort nationalt og internationalt publikum. Dette understøtter en betydelig økonomisk værdi for dem, der tjener indtægter fra platformen, da de for eksempel får udbetalt en andel af indtægterne fra de annoncer, som er placeret sammen med ​​deres videoer. En tilstedeværelse på YouTube kan også hjælpe skaberne med at tjene indtægter fra andre kilder, såsom produktsalg, brandpartnerskaber eller liveoptrædender.

Disse indtægtskilder understøtter ikke kun job og indkomst for skaberne selv, men også bredere aktiviteter i forsyningskæder og gennem forbrug. I alt tyder vores økonomiske modeller på, at YouTubes kreative økosystem bidrog med omkring 35 millioner euro til dansk økonomi i 2020 og understøttede 1.500 fuldtidsjobs.

I denne rapport skitserer vi vores økonomiske analyse samt resultaterne af yderligere undersøgelser for at anskueliggøre, hvordan YouTube kan opbygge færdigheder og viden blandt brugerne, støtte undervisere og studerende, og berige og fremme dansk kultur.

Sideløbende med resultaterne fra vores økonomiske modeller og undersøgelser præsenterer vi en række casestudier for at fremhæve de personlige historier om succesfulde danske indholdsskabere.

Læs vores rapport på dansk
Animeret videoresume (dansk)
Discover our results in English

About the team

Our Economic Consulting team are world leaders in quantitative economic analysis, working with clients around the globe and across sectors to build models, forecast markets and evaluate interventions using state-of-the art techniques. Lead consultants on this project included:

Margarida Secca Serra

Economist, Economic Impact

You might be interested in

From opportunity to impact – Assessing the economic, societal, and cultural benefits of YouTube in Canada in 2022

This study presents an updated assessment of YouTube’s contribution to Canada's GDP and employment, and its broader impact on society and culture.

Find Out More
The State of the Creator Economy – Assessing the Economic, Cultural, and Educational Impact of YouTube in the US in 2022

This study presents an updated assessment of YouTube’s contribution to US GDP and employment, and its broader impact on society and culture.

Find Out More
YouTube’un Türkiye’deki ekonomik, toplumsal ve kültürel etkisi

Bu çalışma, YouTube’un Türkiye’de GSYİH’ye ve istihdama katkısını ve toplum ve kültür üzerindeki daha geniş etkisini değerlendirmektedir.

Find Out More
YouTube Impact report Indonesia 2022
A Platform for Indonesian Opportunity – Assessing the economic, societal, and cultural impact of YouTube in Indonesia in 2021

Oxford Economics worked closely with YouTube in the second quarter of 2022 to develop a rigorous approach to measuring the video platform’s economic, social, and cultural impact across Indonesia. In this study, we found that YouTube's creative ecosystem contributed IDR7.5 trillion to Indonesia's GDP and supported more than 200,000 full-time equivalent jobs across the economy in 2021.

Find Out More