Outlook gospodarczy dla Polski w świetle prognoz dla gospodarki światowej i europejskiej

Date: 21 May 2024

W gospodarce światowej mamy ostatnio do czynienia ze znaczną dywergencją – USA rosną znacznie dynamiczniej niż Chiny i strefa euro. Podczas webinaru opiszę wpływ tego rozdźwięku i jego konsekwencje dla regionu CEE i Polski w szczególności. Przyjrzymy się prognozom wzrostu i inflacji jak również polityk gospodarczych – fiskalnej i monetarnej. Na koniec przeanalizujemy implikacje dla kursów walut i rentowności długu w regionie i w Polsce. Webinar będzie prowadzony na żywo w języku polskim i będzie możliwość zadawania pytań, na które odpowiem po zakończeniu prezentacji.

Please note the webinar will be held in Polish.

Note: Can’t make it to the session? Feel free to register for the session and we will automatically share the recording with you 3 hours after the webinar has finished.

Mateusz Urban

Senior Economist

+49 (698) 088 3017

Mateusz Urban

Senior Economist

Frankfurt, Germany

Mateusz Urban is a Senior Economist within the macro forecasting division of Oxford Economics. He is providing coverage of Poland and Hungary, alongside a host of smaller economies. Beyond that, he is producing thematic research on the ECB and the eurozone. He is based in Frankfurt and Warsaw.

Previously, he was working in the Scenarios, Stress Testing and Financial Modelling team in London. Before joining Oxford Economics, he interned at Deloitte, working in the economic analysis team, and at Oxera, a consultancy, where he focused on economic modelling and forecasting. Mateusz holds a MA in Political Economy degree from Duke University and a first-class BSc in Economics degree from the University of Nottingham.

Back to Events

Related Services

European cities - Rome
European Macro Service

A complete service to help executives track, analyse and react to macro events and future trends for the European region.

Find Out More
Global cities service
Global Cities Service

Make decisions about market and investment strategies with historical data and forecasts for 900 of the world’s most important cities.

Find Out More
European cities - Paris
European Cities and Regions Service

Regularly updated data and forecasts for 2,000 locations across Europe.

Find Out More
City Scenarios Service

Assess the impact of risk scenarios on cities and regions Our service provides a baseline forecast and three alternative scenarios for a broad range of economic and demographic indicators for each location.

Find Out More